Oprema gasilca

OSEBNA OPREMA GASILCA

 • Gasilska delovna obleka
 • Gasilska zaščitna obleka
 • Zaščitna obutev
 • Gasilska čelada
 • Zaščitne rokavice
 • Podkapa
 • Žepna svetilka
 • Gasilska pod obleka

 

SKUPNA OPREMA GASILCEV

 • Zaščitna maska
 • Gasilski reševalni pas in gasilska sekirica
 • Izolirni dihalni aparat (IDA)
 • Zaščitna obleka pred visoko temperaturo
 • Zaščitna obleka pred kemičnimi snovmi
 • Zaščitna obleka pred radioaktivnimi snovmi

Preberite še

OBVESTILO: Praznične okrasitve z lučkami so lahko nevarne!

Ne pokvarite si praznikov zaradi malomarnosti!