Home / Novice / Intervencije / PGD Žužemberk kupuje HTRV – je res potrebno? Da!

PGD Žužemberk kupuje HTRV – je res potrebno? Da!

Četudi se ljudje nemalokrat čudijo ob raznolikem voznem parku, ki ga imajo gasilska društva v Občini Žužemberk, pa dejstvo, da osrednja gasilska enota PGD Žužemberk nima osnovnega vozila za posredovanje na tehničnih intervencijah, še vedno kazi podobo zagotavljanja požarne varnosti v občini.

Sedem gasilskih društev v eni izmed najredkeje poseljenih občin v Sloveniji

Občinsko gasilsko poveljstvo Žužemberk ima kar sedem aktivnih gasilskih društev, kar občini, ki spada med najredkeje poseljene občine v Sloveniji, omogoča zagotavljati splošno požarno varnost na njenem celotnem prostranem območju. Glede na število gasilcev, število in vrsto opreme ter pomen gasilske enote v občini so gasilska društva razporejena v kategorij, začenši s 1. kategorijo kot osnovno, najmanjšo kategorijo.

V občini Žužemberk v 1. kategorijo sodi pet gasilskih društev, v 2. kategorijo pa eno društvo. Osrednja gasilska enota PGD Žužemberk je bila do aprila 2016 društvo 3. kategorije, a je bila nato preko Uprave RS za zaščito in reševanje vključena v nabor gasilskih enot širšega pomena in sicer kot dodatna enota za izvajanje tehničnega reševanja ob nesrečah v cestnem prometu, saj je to edini način, da lahko zagotovimo učinkovito in hitro posredovanje ob nesrečah, ki se zgodijo na območju naše občine.

Tovrstno pomoč je do sedaj v celoti nudila Gasilsko-reševalni center Novo mesto, ki pa zaradi oddaljenosti potrebuje več časa za prihod na intervencijo v Občino Žužemberk kot je zakonsko še dovoljeno. Žužemberški operativni gasilci na intervencijo v povprečju izvozijo v roku štirih minut in pol in so lahko zato na prizorišču nesreče bistveno prej kot njihovi poklicni kolegi ter lahko tako hitreje zagotovijo nujno prvo pomoč ob nesreči. Seveda pa je bilo sodelovanje žužemberških gasilcev s poklicnimi kolegi iz Gasilsko-reševalnega centra Novo mesto do sedaj vedno odlično, zato ni dvoma, da bo takšno ostalo še naprej.

Število tehničnih intervencij vsako leto večje, a ustreznega vozila v občini še ni

Trend gasilskih intervencij nakazuje na nenehno rast tehničnih intervencij. V letu 2015 so v PGD Žužemberk izmed vseh intervencij zabeležili kar 66% tehničnih (preostalih 34% intervencij je bilo požarov), lansko leto je bil procent tehničnih intervencij še višji – kar 72% vseh intervencij je bilo tehnične narave. Tud bera letošnjih intervencij do začetka meseca junija nakazuje na porast števila tehničnih intervencij.

A kljub stalnemu porastu števila tovrstnih intervencij ter dejstvu, da je PGD Žužemberk sedaj odgovorno za posredovanje tako na nesrečah v cestnem prometu kot tudi na drugih tehničnih intervencijah (npr. nesreče pri vsakdanjih opravilih na kmetiji ali v gozdu) v Občini Žužemberk še vedno ni ustreznega vozila, s katerim bi lahko omogočili hitro in predvsem učinkovito posredovanje. Ravno zato je bila odločitev žužemberških gasilcev, da kupijo HTRV (hitro tehnično vozilo) nujno potrebna odločitev, ki bo za društvo sicer pomenila veliko finančno breme, vendar pa to breme ne more in ne sme biti izgovor, da se društvo ne bi odločilo za nakup, saj lahko le tako zagotavljajo takšno pomoč na tehnični intervenciji, kakršno društvu z zakonom nalaga država.

Kaj sploh je HTRV – hitro tehnično reševalno vozilo?

HTRV je vozilo, ki je opremljeno z vso opremo za hitro posredovanje na vseh vrstah tehničnih intervencij (prometne nesreče, nesreče v industriji, padci, zdrsi, nesreče pri vsakdanjih opravilih npr. na kmetiji ali v gozdu, kjer je potrebna tehnična pomoč).

Vozilo je manjše, temu primerno hitrejše in okretnejše, njegova največja prednost pa je predvsem ta, da ga lahko vozi vsak, ki ima vozniško dovoljenje B kategorije. Tako lahko društvo nudi še hitrejši izvoz in prihod na intervencijo, saj je število članov, ki imajo dovoljenje C kategorije (ki je potrebno za vožnjo trenutnih vozil) manjše kot tistih z B kategorijo.

Vozilo bo izdelano na vozilu Volkswagen Transporter, s pripadajočo opremo bo nudilo tudi kot štabno vozilo ob večjih intervencijah (npr. žledolom, požari), imelo pa bo tudi štirikolesni pogon za posredovanje na intervencijah na težje dostopnem terenu (npr. na gozdnih poteh ipd.).

Vozilo bo imelo tudi vso potrebno opremo za izvajanje tehničnih intervencij, ki je društvo sedaj še nima. V vozilu je predvidena naslednja oprema:

  • popolna oprema za oskrbo ponesrečenega na kraju nesreče (AED, reanimacijska torba, zajemalna nosila, odeje …);
  • hidravlična oprema za reševanje (škarje, razpiralo, cilindri in pripadajoča oprema);
  • komplet za stabilizacijo vozila (podporni les, podporniki…);- oprema za reševanje z višin in iz globin (lestev, vrvi, reševalni pas, karabin, sidrišča, neskončne zanke…);
  • ročno orodje (komplet za vlamljanje, metle, lopate, ročno orodje v kovčku, gasilska sekira…)
  • ostalo orodje (žični poteg, dvižne blazine, motorna žaga…).

Največji izziv žužemberških gasilcev – zbiranje finančnih sredstev

PGD Žužemberk bo s poudarkom na izobraževanju članov, rednih operativnih vajah ter nudenju takojšnje pomoči ob nesrečah še naprej skrbelo za visoko stopnjo varnosti v Občini Žužemberk. A četudi gasilci delajo povsem prostovoljno in v samo enem letu skupno nudijo kar okoli 200 delovnih ur samo v okviru intervencij, to ne zmanjša finančnega bremena, s katerim se srečujejo vsak dan; od nabave manjših kosov opreme, ki se uniči ali izrabi zaradi pogoste uporabe ob intervencijah, do stroškov vzdrževanja obstoječega orodja in opreme.

Ravno zaradi nenehnih finančnih izdatkov, ki sem jim društvu zaradi zagotavljanja varnosti občanov ne sme in ne more izogniti, je društvo še toliko bolj hvaležno, če lahko tako s strani Občine kot tudi občanov in lokalnih podjetij pridobi finančna sredstva; še posebej sedaj, ko je pred vrati nakup novega vozila.

Če torej želite in zmorete pomagati, bo vsak vaš finančnih prispevek društvu pomenil veliko – ne samo zato, ker bo blažil društveno finančno breme temveč predvsem zato, ker bo gasilcem pokazal, da cenite in spoštujete njihovo prostovoljno delo in jih pri tem podpirate.

Akcija MAXEN – od 1. avgusta do 31. oktobra 2017!

Mateja Filipič

Preberite še

Tri prometne nesreče in en požar – izkupiček zgolj enega tedna

Minuli teden smo gasilci PGD Žužemberk v samo sedmih dneh dobili kar devet pozivov na intervencije.