Home / Novice / Društveni dogodki / Slavnostna seja ob 130. obletnici delovanja

Slavnostna seja ob 130. obletnici delovanja

Slavnostna seja PGD Žužemberk, ki sodi med starejša slovenska prostovoljna gasilska društva, je potekala na ustanovni dan, 27. maja 2018.

Na slavnostni seji so nas s svojim obiskom počastili: novoizvoljeni predsednik GZ Slovenije tov. Janko Cerkvenik, predsednik Regijskega sveta Dolenjske regije tov. Janez Bregant, poveljnik Regijskega sveta Dolenjske Regije tov. Martin Lužar, podpredsednik Gasilske zveze Novo mesto tov. Franc Anderlič, poveljnik Gasilske zveze Novo Mesto tov. Andrej Grgovič, tov. Marjan Šmalc, ki je z napotki pomagal oblikovati protokolarni del programa, vabljeni predstavnik URSZR Izpostava Novo mesto, poveljnik CZ Občine Žužemberk Boris Jordan, vabljeni predstavnik Policijske postaje Dolenjske Toplice ter župan Občine Žužemberk g. Franc Škufca.

Seje so se udeležili tudi predstavniki drugih gasilskih društev, kar nam je bilo še posebej v čast. Med njimi so bili predstavniki vseh preostalih šestih občinskih gasilskih društev (PGD Ajdovec, PGD Dvor, PGD Križi, PGD Hinje, PGD Reber, PGD Šmihel pri Žužemberku), predstavniki pobratenega gasilskega društva iz Hrvaške DVD Belavići ter predstavniki sosednjih in prijateljskih gasilskih društev iz PGD Dobrnič, PGD Trebnje, PGD Črnomelj in PGD Zbure.

Slavnostna seja se je pričela s prihodom praporov na prireditveni prostor, nato so rogisti iz KUD Žužemberški rogisti zaigrali državno himno, gasilsko himno pa je zapel Moški pevski zbor Cirila Zajca pod vodstvom zborovodkinje Nine Zajec.

Po uvodnem nagovoru predsednika PGD Žužemberk tov. Mihaela Filipiča je sledil kratek pregled zgodovine delovanja društva. Zgodovina je bila prikazana v videoposnetku, ki si ga lahko ogledate spodaj.

Videoposnetek ob 130. obletnici delovanja društva

Prvi govorec na seji je bil predsednik PGD Žužemberk tov. Mihael Filipič, ki je v kratkem govoru predstavil trenutno delovanje društva in nanizal izzive, ki si jih je za prihodnje desetletje zadalo društvo. Med njih sodi še intenzivnejše izobraževanje in usposabljanje članov za posredovanje na raznovrstnih intervencijah, privabljanje mlajše generacije v gasilske vrste in, v kolikor se bodo za to pokazale realne možnosti, izgradnja novega gasilskega doma, saj bi le s tem lahko povečali tehnično zmogljivost društva, ki je od aprila 2016 naprej s pogodbo z URSZR zavezano k temu, da samostojno posreduje na prometnih nesrečah in drugih nesrečah tehnične narave.

Sledil je nagovor župana občine, g. Franca Škufce, ki je poudaril, da občina po najboljših močeh podpira delovanje vseh sedmih občinskih gasilskih društev in tako bo tudi v bodoče.

K besedi je bil nato vabljen slavnostni govornik, tov. Janko Cerkvenik, ki je v svojem govoru poudaril pomen zavedanja o lastni preteklosti, o prednikih in njihovih dosežkih. Izpostavil je, da društvo vzorno skrbi za dediščino, ki so mu jo zapustili predniki in da s svojimi dejanji nakazuje, da si želi naslednjim rodovom zapustit še bogatejšo dediščino. Pohvalil je integracijo društva med krajani, zavzetost članov pri vodenju društva in ob enem izrazil zadovoljstvo, da se bo v prihodnjih letih ravno v Žužemberku gradil regijski gasilski poligon.

Med govori je nastopila učenka 9. razreda Petra Mrvar, ki je predstavila razmišljanje o vlogi gasilca v družbi.

Po govorih je sledila podelitev zahval in priznanj tako na društveni ravni kot tudi na ravni Gasilske zveze Novo mesto. Podeljena so bila tudi odlikovanja Gasilske zveze Slovenije. Gasilsko odlikovanje tretje stopnje je prejel Dušan Ožbolt, gasilsko odlikovanje druge stopnje so podelili Janezu Struni, odlikovanje prve stopnje pa so za svoj doprinos društvu prejeli Franc Škufca, Marko Zajec in Mihael Filipič. Gasilsko plamenico druge stopnje so podelili Jožetu Mavru in Borisu Sajevicu, gasilsko odlikovanje za posebne zasluge pa je prejel Slavko Struna.

Po slavnostni seji je sledil družabni del, ki smo ga gasilci izkoristili predvsem za izmenjavo mnenj, izkušenj in snovanje skupnih operativnih vaj v prihodnosti.

Gasilce v Žužemberku že 130 let povezuje misel o dobrodelnosti, brezpogojni pomoči sočloveku v stiski. In to je misel, ki je zob časa zagotovo ne bo načel.

Preberite še

HTRV je že prispel v Žužemberk

V soboto, 9. junija, je bil za Prostovoljno gasilsko društvo Žužemberk in Občino Žužemberk prelomni …