Home / O društvu / Statut PGD Žužemberk

Statut PGD Žužemberk

Temeljni akt, ki ureja delovanje prosotoljnega društva v Sloveniji, tudi gasilskega, je STATUT.

Najnovejši statut našega društva je bil sprejet in potrjen na občnem zboru 20.2.2012.