Home / O društvu / Zgodovina gasilstva / Zgodovina društva po 2. svetovni vojni

Zgodovina društva po 2. svetovni vojni

Po vojni si društvo še nekaj časa ni povsem opomoglo. Prvi občni zbor je bil sklican na pobudo tovariša Jožeta Pasarja, ki je bil takrat nekakšen duhovni vodja gasilskega društva.

Kot prvi predsednik povojnega obstoja društva je bil na tem zboru izvoljen Karel Plot, poveljnik Tone Vovk, tajnik Jože Pasar in blagajnik Jožko Grčar. Društvo je v naslednjih letih iz Novega mesta dobilo nove obleke za sedemčlansko desetino, nekaj let kasneje pa še motorno brizgalno, ki so jo montirali na avtomobilski motor tovornjaka, ki ga je zapustila vojska. Društvo se je pod vodstvom progasilsko zavednih mož razvijalo na tehničnem in organizacijskem področju. Pridobili so veliko novih mladih članov, ki so se še posebej izkazali ob praznovanju 70-letnice društva, ko so pod vodstvom Janeza Glihe izvedli vajo s sekiricami, ki so jo kasneje ponovili še na praznovanju 80-letnice Gasilskega društva Novo mesto.

Ob praznovanju 80-letnice so v društvu pod pokroviteljstvom Republiškega izvršnega sveta in takratnega predsednika Staneta Kavčiča odkrili spominsko ploščo na gasilskem domu in razvili prapor. V naslednjih letih so od podjetja ISKRA prejeli kombi, začeli pa so tudi vaditi za avtorally, ki so se ga tudi uspešno udeleževali.

Ob 90-letnici društva so dobili nov gasilski kombi, katerega ključe jim je izročil Jože Knez iz tovarne Novoles. Nato je sledil nakup nove avtocisterne s katero so v sušnem obdobju dovažali vodo v vasi po vsej Suhi krajini. Leta 1980 se je društvo pobratilo z gasilskim društvom Belavići iz Duge Rese pri Zagrebu. S tem letom se je društvo začelo intenzivno pripravljati na prepotrebno obnovo gasilskega doma. Določili so, da bodo izgradili povsem nov gasilski dom, ki naj bi bil svečano odprt ob praznovanju 100-letnice društva, za lokacijo pa so izbrali loko ob reki Krki. Čeprav se je z lokacijo strinjal tudi Zavod za spomeniško varstvo iz Novega mesta, do realizacije te lokacije ni prišlo. Dom je ostal na zdajšnji lokaciji, leta 2007 je bil povsem prenovljen, dozidam mu je bil še prizidek za staro, obnovljeno brizgalno, ki se danes ponosno razkazuje vsakomur, ki se pelje mimo, proti Novemu mestu.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.